ကုသလကာရီ တရားရိပ်သာ ကထိန်သင်္ကန်း အလှူ (၂၀၂၀)

 

လှူဒါန်းပြီးပါက အလှူဖြတ်ပိုင်း (Receipt ) ကို အလှူရှင်၏ Email သို့ ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။

နှစ်ကုန်သောအခါ တနှစ်ပတ်လုံး မိမိ (အလှူရှင်)၏ လှူဒါန်းမှုများ အတွက်လည်း နှစ်ချုပ် စာရင်းကို Email ဖြင့် ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။

အောက်ပါ လှူဒါန်းမှု အဆင့်တွင် မိမိ၏ Email ကို မှန်ကန်အောင် ရေးထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။