နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

 

မဂ္ဂင် ၈ ပါး

 

သမ္မာဒိဋ္ဌိ

Sammā ditthi

မှန်သောအယူအမြင်

Right Understanding or Right View

သမ္မာသင်္ကပ္ပ

Sammā sankappa

မှန်သောအကြံ

Right Thought or Right Intention

သမ္မာဝါစာ

Sammā vacā

မှန်သောစကား

Right Speech

သမ္မာကမ္မန္တ

Sammā kammanta

မှန်သောအမှုအလုပ်

Right Action

သမ္မာအာဇီဝ

Sammā ājīva

မှန်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု

Right Profession

သမ္မာဝါယာမ

Sammā vāyāma

မှန်သောအားထုတ်မှု

Right Effort or Right Diligence

သမ္မာသတိ

Sammā sati

မှန်သော အောက်မေ့ နှလုံးသွင်းမှု

Right Mindfulness

သမ္မာသမာဓိ

Sammā samādhi

မှန်သော တည်ကြည် စူးစိုက်မှု

Right Concentration